ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΛΛΟΧΘΟΝΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

MIEL-DE-TILO

ΜΕΛΙ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ

 

MIEL-DE-ACACIA

ΜΕΛΙ ΑΚΑΚΙΑΣ

 

MIEL-DE-CILANTRO

ΜΕΛΙ ΚΟΡΙΑΝΔΡΟΥ