HODNOTY

Jak Apícola Cuartero, tak Mieles del Tío Juan Cruz si při své práci zakládají na dokonalosti při výrobě medu a zachování jeho chuti, stejně jako při péči o včely a úly s cílem povzbudit je k výrobě co největšího množství medů té nejlepší kvality.

Jedná se o rodinný podnik, jenž si klade za cíl udržovat vysokou úroveň svých produktů, jejichž výroba je založena na ekologických principech: respektuje přírodu a to, co nabízí, žije z ní, aniž by ji vykořisťoval. Kromě toho se snaží obnovit tradiční řemesla a znovu osídlit místa, která zůstala opuštěná.

V současné globalizované době, kdy došlo ke ztrátě rozmanitosti produktů a plodin, Apícola Cuartero navrhuje, aby byly zachovány a obnoveny tradiční chutě a aby byly přírodní zdroje prezentovány na obalech potravin v celém svém významu. Cílem je odlišit se od standardních produktů, které se na trhu objevují nepřetržitě a jejichž chuť je nakonec vždy stejná. Společnost Mieles del Tío Juan Cruz si na rozdíl od ostatních zakládá na všem přírodním, takže je běžné zaznamenat i drobné rozdíly mezi jednotlivými ročníky, vždy však pod záštitou té nejvyšší kvality.