VČELY

Včelařství je ve Španělsku obtížná profese, která se v současné době musí vypořádat s několika riziky, jež ohrožují existenci včel, jako je změna klimatu nebo průmyslové zemědělství v důsledku monokultur (menší dostupnost a rozmanitost potravy pro tento hmyz) a používání systémových toxických pesticidů.

Včely sehrávají zásadní roli při udržování bohatství ekosystémů po celém světě, a proto je nutné, aby včelařství a chov včel i nadále existovaly. Produkce potravy i suchozemská biologická rozmanitost závisí do značné míry na opylování, což je přirozený proces, který umožňuje květinám, aby se oplodnily a tím dávaly plody a semena. Včely jsou hlavním hmyzem odpovědným za tento proces.

I přes jejich význam se včelí populace enormně snižuje. To je důvod, proč podnik Apícola Cuartero odmítá používání pesticidů škodlivých pro včely kolem květů, které mají být opylovány, a podporuje nový model ohleduplného a udržitelného zemědělství, pokud možno co nejekologičtějšího a mimo rámec modelu průmyslové zemědělské výroby, kterou chtějí nastolit velké nadnárodní společnosti. Proto se Apícola Cuartero již dlouhou dobu snaží zakládat své úly pouze na čistých a nerušených místech v divoké přírodě, která byla pečlivě vybrána mezi řadou prázdných či opuštěných lokalit, jež jsou stále ještě roztroušeny po celém španělském území.