VÄRDERINGAR

Apícola Cuartero och Mieles Tío Juan Cruz sätt att arbeta bygger på spetskompetens inom honungsproduktion och bevarandet av dess smak, liksom omsorg i fråga om biskötsel och bikupehantering för att främja en riklig honungsproduktion av bästa kvalitet.

Det är ett familjeföretag som fokuserar på att upprätthålla höga standarder, vars produktion bygger på ekologiska principer med respekt för naturen, som går ut på att använda naturens gåvor utan att skada den. De försöker också återställa traditionella yrken så att fler bosätter sig på platser som lämnats öde.

I den rådande globaliseringen, där det har skett en förlust av mångfald när det gäller produkter och grödor, strävar Apícola Cuartero efter att bibehålla och få tillbaka de traditionella smakerna så att jordens resurser, som presenteras i förpackningar, bibehåller allt sitt värde. Målet är skilja sig från standardprodukterna som ständigt dyker upp och vars smak alltid är identisk. Vad som gör att Mieles del Tío Juan Cruz utmärker sig från andra, är deras naturliga och traditionella framställning, vilket gör att varje skörd ger olika smaknyanserna varierar från skörd till skörd samtidigt som de uppfyller högsta möjliga kvalitetsstandard.