BIERNE

Biavl i Spanien er et vanskeligt erhverv, som i øjeblikket står over for at skulle tackle flere farer, som truer bierne eksistens, som for eksempel klimaforandringer eller det industrielle landbrug, monokultur (en landbrugsdrift, der betyder, at disse insekter har mindre tilgængelighed til og diversitet af føde), samt systemisk brug af giftige pesticider.

Bierne spiller en vigtig rolle i vedligeholdelsen af økosystemernes rigdom i hele verden, og derfor er det nødvendigt, at der findes biavl og avl af disse insekter. Såvel fremstillingen af fødevarer samt biodiversiteten på landjorden afhænger i høj grad af polleniseringen, som er den naturlige proces, som gør det muligt at bestøve blomsterne, så der kan komme frugter og frø. Bierne er de vigtigste insekter, der medvirker i denne proces.

På trods af vigtigheden heraf, er antallet af bier faldet drastisk, og af den grund tager Apícola Cuartero på det kraftigste afstand fra brugen af pesticider, som skader bierne, i nærheden af de blomster, der skal bestøves, og vi går ind for en ny respektfuld og bæredygtig form for landbrug, som er så økologisk som muligt, og som fjerner sig så langt som muligt fra den industrielle landbrugsproduktion, som de store multinationale virksomheder ønsker skal vinde indpas. Apícola Cuartero har derfor igennem længere tid tilstræbt kun at placere sine bistader i områder, som er rene, vilde og uberørte, som vi har udvalgt efter at have søgt blandt mange tomme eller efterladte steder, som endnu er at finde spredt ud over det spanske landskab.