PSZCZOŁY

Pszczelarstwo w Hiszpanii to trudne zajęcie, borykające się obecnie z kilkoma zagrożeniami stanowiącymi niebezpieczeństwo dla istnienia pszczół, takimi jak zmiana klimatu czy rolnictwo przemysłowe, z powodu monokultur (mniejsza dostępność i różnorodność pożywienia dla tych owadów) i stosowania toksycznych pestycydów działających ogólnoustrojowo.

Pszczoły odgrywają podstawową rolę w utrzymaniu bogactwa ekosystemów na całym świecie, dlatego pszczelarstwo oraz hodowla tych owadów są niezbędne. Zarówno produkcja żywności, jak i różnorodność biologiczna środowiska lądowego zależą w dużym stopniu od zapylania, naturalnego procesu umożliwiającego zapłodnienie kwiatów, a tym samym wydawanie owoców i nasion. Pszczoły są owadami odgrywającymi główną rolę w tym procesie.

Niestety, pomimo wielkiego znaczenia pszczół, ich populacja wciąż się zmniejsza. Dlatego w Apícola Cuartero odrzucamy stosowanie szkodliwych dla pszczół pestycydów w pobliżu kwiatów, które mają być zapylane. Wspieramy nowy model rolnictwa szanującego środowisko i zrównoważonego, w jak najwyższym stopniu ekologicznego, dalekiego od modelu przemysłowej produkcji rolnej, który chcą narzucić duże międzynarodowe firmy. Właśnie z tego powodu, w Apícola Cuartero od dawna już staramy się ustawiać nasze ule wyłącznie w czystych, dzikich i nienaruszonych miejscach, wyselekcjonowanych po przeszukaniu wielu pustych czy opuszczonych zakątków, które wciąż można znaleźć na terenie całej Hiszpanii.