DE BIJEN

De bijenteelt in Spanje is een moeilijk beroep dat momenteel te maken heeft met verschillende risico’s die het bestaan van bijen bedreigen, zoals klimaatverandering of industriële landbouw, als gevolg van monoculturen (minder beschikbaarheid en diversiteit van voedsel voor deze insecten) en het gebruik van giftige pesticiden.

Bijen spelen een fundamentele rol in het behoud van de biodiversiteit van de ecosystemen in de wereld en daarom is de bijenteelt en het kweken van deze insecten noodzakelijk. Zowel de voedselproductie als de bodembiodiversiteit zijn sterk afhankelijk van bestuiving, een natuurlijk proces dat het mogelijk maakt om bloemen te bevruchten en zo fruit en zaden te produceren. De bijen zijn de hoofdverantwoordelijken voor dit proces.

Ondanks het belang hiervan daalt hun bevolking dramatisch. Daarom gebruikt Apícola Cuartero geen pesticiden die schadelijk zijn voor bijen rond de bloemen die zullen worden bestoven, en ondersteunt het een nieuw landbouwmodel dat respectvol en duurzaam is, zo ecologisch mogelijk en ver verwijderd van het industriële landbouwproductiemodel dat door grote multinationale ondernemingen wordt opgelegd. Daarom vestigt Apícola Cuartero al voor lange tijd zijn bijenkorven alleen in de schone, wilde en onaangetaste gebieden. Deze plekken zijn geselecteerd na een zoektocht tussen de vele lege of verlaten plaatsen die nog steeds verspreid zijn over het hele Spaanse land.