1. TUNNISTETIDOT

Seuraavat tiedot annetaan tietoyhteiskuntaa ja sähköistä kaupankäyntiä koskevan, 11. heinäkuuta annetun lain 34/2002 10 §:ssä annetun velvoitteen mukaisesti: Verkkotunnuksen omistava yritys on APICOLA CUARTERO NAVARRO SL (jatkossa Miel Tio Juan Cruz) jonka osoite tässä yhteydessä on Calle la Posada, 4  50529  – (Fuendejalon) Zaragoza, Espanja.  Yritystunnus B99056129 on kirjattu Zaragozan kaupparekisteriin. Yhteystietona sähköpostiosoite: info@mieltiojuancruz.com yrityksen verkkosivuilta.

  1. KÄYTTÄJÄT

Tälle Miel Tio Juan Cruz -sivustolle tulo ja/tai käyttö määrittelee KÄYTTÄJÄN roolin. Käyttäjä hyväksyy sivustolle tulostaan ja/tai sen käytöstä lähtien tässä luetellut yleiset käyttöehdot.  Kyseisiä käyttöehtoja sovelletaan riippumatta yleisistä sopimusehdoista joita myös on noudatettava.

  1. VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ

mieltiojuancruz.com antaa Internetissä pääsyn lukuisiin tietoihin, palveluihin ja ohjelmiin (jatkossa “sisällöt”) jotka kuuluvat Miel Tio Juan Cruz -yritykselle tai sen lisenssinantajille ja joihin KÄYTTÄJÄLLÄ voi olla pääsy. KÄYTTÄJÄ ottaa vastuun verkkosivuston käytöstä. Tämä vastuu ulottuu myös rekisteröintiin joka on tarpeen jos haluaa päästä hyödyntämään tiettyjä palveluita tai sisältöjä.

Kyseisessä rekisterissä KÄYTTÄJÄ ottaa vastuun siitä että tämä antaa tarvittavat tiedot todenmukaisesti ja laillisesti. Rekisteröinnin seurauksena KÄYTTÄJÄLLE voidaan antaa salasana josta tämä on vastuussa, sitoutuen käyttämään sitä luottamuksellisesti ja huolellisesti.

KÄYTTÄJÄ sitoutuu käyttämään asiaankuuluvasti sivuston sisältöjä ja palveluita (kuten esim. chat-palveluita, keskustelufoorumeita tai uutisryhmiä) joita verkkosivun luonut yritys verkkosivuston kautta tarjoaa, sekä vähintäänkin (muttei näihin rajoitetusti) lupaa olla käyttämättä niitä (i) harjoittaakseen luvattomia tai laittomia toimia, toimiakseen vilpillisesti tai yleisen järjestyksen vastaisesti; (ii) levittääkseen sisältöä tai propagandaa joka on rasistisia, muukalaisvihamielistä, laitonta pornografiaa sisältävää, terrorismia tukevaa tai ihmisoikeuksien vastaista; (iii) vahingoittaakseen verkkosivuston luoneen yrityksen, sen toimittajien tai kolmansien osapuolten fyysisiä järjestelmiä tai tietojärjestelmiä, tuodakseen järjestelmään tai levittääkseen verkossa tietokoneviruksia tai mitä tahansa muita fyysisiä tai tietojärjestelmäsysteemejä jotka voisivat aiheuttaa edellä mainittuja vahinkoja; (iv)  yrittääkseen päästä käsiksi muiden käyttäjien sähköpostitileihin ja muokatakseen näiden viestejä. Verkkosivuston luonut yritys pidättää oikeuden poistaa kaikki kommentit ja tekstit jotka loukkaavat henkilön ihmisarvoa, ovat syrjiviä, muukalaisvihamielisiä, rasistisia, pornografisia tai ovat lapsia ja nuoria tai yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavia tai jotka eivät yrityksen mielestä sovellu julkaistaviksi. Tässäkään tapauksessa Miel Tio Juan Cruz ei ota vastuuta käyttäjiensä ilmaisemista mielipiteistä eri foorumeilla chat-palvelussa tai muissa osallistumiskanavissa.   

  1. TIETOSUOJELU

Miel Tio Juan Cruz noudattaa henkilötietojen suojaamisesta 13. joulukuuta annettua lakia 15/1999 sekä 21. joulukuuta annettua kuninkaallista asetusta 1720/2007 jossa hyväksytään lain kehittämissäännöt sekä kulloinkin voimassa oleva säännöstö. Lisäksi yritys varmistaa että käyttäjien henkilötietoja käsitellään oikein. Tästä johtuen jokaisen henkilötietoja keräävän lomakkeen yhteydessä sekä palveluissa joita käyttäjä voi pyytää osoitteesta info@mieltiojuancruz.com tullaan käyttäjälle aina ilmaisemaan tämän henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot sekä kussakin tapauksessa sovellettavien erityisehtojen käytöstä ja hyväksymisestä antamalla tiedoksi luodusta tiedostosta vastaava taho, vastuuhenkilön osoite, käyttäjän mahdollisuudesta toteuttaa oikeuttaan päästä käsiksi, korjata, peruuttaa tai vastustaa tietojenkäsittelyn tarkoitusta sekä tietojen antamista eteenpäin kolmansille osapuolille.

Täten Miel Tio Juan Cruz antaa tiedoksi että se noudattaa 11. heinäkuuta annettua lakia 34/2202 koskien tietoyhteiskunnan palveluita ja sähköistä kaupankäyntiä ja anoo käyttäjältä lupaa käyttää tämän sähköpostiosoitetta kaupallisiin tarkoituksiin.

  1. TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUDET

Miel Tio Juan Cruz itsessään tai yrityksen edustajana omistaa kaikki verkkosivustonsa teollis- ja tekijänoikeudet, kuten myös kaikki sivuston sisällöt (kuten esimerkiksi, muttei rajoitettu näihin, kuvat, äänet, videot, ohjelmistot tai tekstit; merkit ja logot, väriyhdistelmät, sivuston rakenne ja suunnittelu, käyttöön valikoidut materiaalit, sivujen toiminnan vaatimat tietokoneohjelmat, sivuille pääsy ja käyttö jne.) jotka kuuluvat Miel Tio Juan Cruz -yritykselle tai sen lisenssinantajille.   

Kaikki oikeudet varataan. Teollis- ja tekijänoikeuslain 8 §:n ja 32.1. §:n 2. momentin säännösten mukaisesti kielletään nimenomaistesti kyseisen verkkosivuston sisältöjen osittainen tai kokonainen kopiointi, jakelu tai julkinen viestintä, mukaan lukien kyseisten sisältöjen saattaminen kaupallisessa tarkoituksessa saataville millä tahansa alustalla tai millä tahansa teknisillä keinoilla ilman Miel Tio Juan Cruzin hyväksyntää.  KÄYTTÄJÄ sitoutuu kunnioittamaan Miel Tio Juan Cruzille kuuluvia teollis- ja tekijänoikeuksia. Käyttäjä voi katsoa verkkosivuston elementtejä ja jopa tulostaa niitä, kopioida niitä tai tallentaa tietokoneensa kovalevylle tai muulle fyysiselle laitteella, kunhan se tehdään vain ja ainoastaan yksityisessä käyttötarkoituksessa. KÄYTTÄJÄ ei saa poistaa, muuttaa, välttää tai muokata mitään Miel Tio Juan Cruz -sivustolle asennettua suojalaitetta tai turvajärjestelmää. 

  1. POISSULJETUT VAKUUDET JA VASTUUT

Miel Tio Juan Cruz ei missään tapauksessa ota vastuuta minkään luontoisista vahingoista joita ovat voineet aiheuttaa esimerkiksi sivuston sisällöissä oleva virhe tai puute, se ettei sivusto ole käytettävissä, tai sisällöistä mahdollisesti tarttuva virus tai haittaohjelma siitä huolimatta että yritys on toteuttanut kaikki mahdolliset tekniset varotoimenpiteet tämän välttämiseksi.

  1. MUUTOKSET

Miel Tio Juan Cruz varaa oikeuden toteuttaa ilman erillistä ilmoitusta verkkosivustolla mitä tahansa tarpeellisiksi katsomiaan muokkaustoimenpiteitä voiden muuttaa, poistaa tai lisätä sivuston kautta tarvittavia sisältöjä ja palveluita sekä muotoa jossa näitä sivustolla tarjotaan. 

  1. LINKIT

Siinä tapauksessa että mieltiojuancruz.com -sivustolla olisi linkkejä muille internetsivuille, Miel Tio Juan Cruzilla ei olisi mitään vaikutusvaltaa kyseisiin sivustoihin tai niiden sisältöihin. Missään olosuhteissa Miel Tio Juan Cruz ei ota mitään vastuuta ulkopuolisille tahoille kuuluvien linkkien sisällöstä eikä takaa minkään materiaalin teknistä saatavuutta, eikä takaa kyseisten linkkien tai muiden ulkopuolisten internetsivujen tietojen tai materiaalien laatua, luotettavuutta, tarkkuutta, laajuutta, todenmukaisuutta, paikkaansa pitävyyttä tai perustuslaillisuutta.  

Yhtälailla, näiden ulkopuolisten kontaktien sisällyttäminen sisältöihin ei tarkoita että yrityksellä olisi mitään yhteyttä, yhteenliittymää tai osallisuutta kyseisiin tahoihin. 

  1. POISSULKEMISOIKEUS

Miel Tio Juan Cruz varaa oikeuden omasta tai kolmannen osapuolen päätöksestä, ilman ennakkoilmoitusta, kieltää pääsyn verkkosivustojje ja/tai tarjolla oleviin palveluihin niiltä käyttäjiltä jotka eivät noudata yleisiä käyttöehtoja.

10.YLEISTÄ

Miel Tio Juan Cruz asettaa vastuuseen ne tahot jotka eivät noudata näitä sääntöjä sekä ne jotka väärinkäyttävät kyseistä verkkosivustoa, ottaen käyttöönsä kaikki siviili- ja tuomio-oikeudelliset toimet joihin yrityksellä on oikeus.  

11.NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN MUOKKAUS JA VOIMASSAOLOAIKA

Miel Tio Juan Cruz  voi milloin tahansa muokata tässä mainittuja ehtoja julkaisemalla ne asianmukaisesti täällä samaisessa paikassa.

Kyseisten ehtojen voimassaoloaika riippuu niiden esilläolosta ja ovat voimassa niin kauan kun ne ovat esillä julkaistuna.

  1. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA JURIDINEN ALUE

Miel Tio Juan Cruzin ja KÄYTTÄJÄN välisen suhteen määrittää voimassaoleva espanjalainen säännöstö ja mahdolliset ristiriidat ratkaistaan Zaragozan kaupungin tuomioistuimessa.